نگاشته شده توسط: heifaa | دسامبر 8, 2010

طنابم را گسسته ام;پوسیده بود،محکم ترش را می خواهم.

Advertisements

Older Posts »

دسته‌ها